close
loading

Miło mi powitać Cię na mojej stronie
                                       Djamila

 

facebook  pinterest  instagram  flickr

Zajrzyj do aktualności w social media

KURS NA UPRAWNIENIA ZAWODOWE INSTRUKTORA TAŃCA jedyny w kraju ze specjalizacją Belly Dance


 
Edycja V 2018

Kurs wyjątkowy bo skonstruowany pod kątem szkolenia tancerek arabskich.
Szczegóły:
Kurs obejmuje ponad 70 godzin zajęc praktycznych, w większości z tańca orientalnego.
Zajęcia poprowadzą sami topowi nauczyciele i super gwiazdy tańca orientalnego z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym.
  Pozostałe techniki z wybranych dziedzin: taniec klasyczny,taniec współczesny, tworzenie choreografii, metodyka prowadzenia zajęć, techniki pomocnicze, które poprowadzą wybitni nauczyciele z Polski.
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu ze specjalizacją. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe. Legitymacja wystawiana jest od razu po zdaniu egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORA BELLY DANCE w języku angielskim wg standardów UE oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu
Co oznacza zdobycie uprawnień państwowych do nauczania tańca?
Kurs instruktora tańca przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
Legitymacje wydajeOgólnopolski Związek Profesjonalistów Belly Dance-jedyna prawnie zarejestrowana polska organizacja belly dance.Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie a nazwiska instruktorów widnieją w oficjalnym wykazie certyfikowanych instruktorów belly dance. Legitymacja instruktorska jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora! Żadne inne szkolenie nie chroni prowadzących zajęcia z tańca orientalnego, od odpowiedzialności cywilnej
 
Bądź odpowiedzialna!
Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne , narażenie zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).
Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 
Kurs otwiera drzwi do późniejszej pracy w charakterze trenera bądź sędzi na mistrzostwach tanecznych.
Skonstruowany jest tak by zdobyte uprawnienia mogły zostać wykorzystane w pracy w innych technikach tańca (wszystkich tańcach sportowych) ale jednocześnie dający solidną wiedzę z zakresu tańca orientalnego
 
Wg.opinii naszych absolwentek-kurs ambitny, z solidną dawką wiedzy , w znacznej większości zmieniający pogląd na nauczanie, świadomość i odpowiedzialność w zawodzie
Jeśli zależy Ci na kupnie papierka -nie jest to oferta dla Ciebie. Na rynku jest wiele ofert wszelakich kursów (często organizowanych przez prywatne firmy, których dyplomy nie mają żadnej wartości i nie stanowią żadnego prawnego zabezpieczenia) , na których jest "tendencja do zaliczania". Na tym kursie,by uzyskać uprawnienia zawodowe, należy sumiennie pracować, wykazać się solidną wiedzą oraz analitycznym i konstruktywnym myśleniem.

 
Kurs obejmuje również częśc ogólną.
Wielkim atutem naszego kursu jest nauka części ogólnej w formie e-learningowej, nie tak jak do tej pory -na zjazdach. Oszczędzacie swój czas, pieniądze na dojazd i noclegi i same organizujecie swój czas na naukę.
Częśc ogólna daje ogromną wiedzę z zakresu zarówno tańca m.in:
taniec w teorii i praktyce, Metodyka zajęć tanecznych, Systematyka tańca, taniec współczesny, Przepisy PTT, Pozycje baletowe, jak i ogólnych zagadnień sportu i anatomii:
anatomia człowieka, rozgrzewka - cele i zadania, sport dzieci i młodzieży, teoria sportu , sport a ontogeneza, siła, szybkość wytrzymałośc gibkosć oraz koordynacja, podstawy treningu siłowego, fizjologia człowieka, testy wydolności fizycznej, resuscytacja Basic Life Support, pierwsza pomoc przedmedyczna, odnowa biologiczna i żywienie, korektywa i kompensacja, metodyka i teoria wf, antropomotoryka, żywienie sportowców, perfekcyjny wygląd, emisja głosu, pedagogika, ustawa o kulturze fizycznej, prowadzenie zajęć sportowych, prawo w kulturze fizycznej, odpowiedzialność cywilna i prawna instruktora sportu, anatomia czynnościowa, psychologia pracy indywidualnej

Po ukończonym kursie uczestnicy przystępują do egzaminu złozonego z 2 części:
częśc pisemna: z materiałów cześci ogólnej i teorii tańca
część praktyczna: prezentacja dwóch tańców przed komisją egzaminacyjną -klasyki arabskiej oraz folkloru llub modernu.

 
Miejsce: Lublin, ST Djamila,miejsce festiwalu Orient Addicts
Wymagania-ukończone 18 lat ,wykształcenie średnie,wykupione upezpieczenie NW i oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwskazań do udziału w szkoleniu
 
Uwaga! Zdobycie uprawnień zawodowych do nauczania tańca nie było nigdy az tak proste bo:
w PIĄTEJ edycji kursu w pulę godzin specjalistycznych wejdą:
warsztaty w ramach full pass na Orient Addicts 2018 :
www.orient-addicts.djamila.pl
Warsztaty w ramach Międzynarodowej Konwencji Tańca Orientalnego Orient Addicts Convention (czerwiec 2018)
skondensowane do 2 (zamiast 3) zjazdy w Lublinie
Dodatkowo program zajęć z innych technik został zmodyfikowany tak by jak najlepiej dopasować go do specyfiki Waszej przyszłej pracy!!!
Wcześniej byly to techniki innych tańców, których podstawy na pewno warto znać , jednak teraz postaraliśmy się by były to zajęcia które bezpośrednio wpłyną na doskonalenie Waszej techniki oraz okażą się niezbędnym narzędziem w pracy na kursach belly-dance: taniec kasyczny, współczesny, jazz, warsztat tworzenia choreografii, rytmika, etodyka pracy z dziećmi, metodyka właściwej rozgrzwki i stretchingu, techniki wspomagające, techniki relaksacji
NOWOŚCIĄ JEST TEŻ BEZPŁATNY NOCLEG NA CZAS ZJAZDÓW a cena znacząco zmalała!!!
 
ZJAZDY
Przewidywana data uruchomienia kursu- styczeń 2018 (zakładka :terminy zjazdów)

EGZAMIN
Będzie to test z cześci ogólnej, następnie test z teorii tańca i egzamin praktyczny.
Egzamin praktyczny przewiduje prezentację dwóch tańców-obowiązkowo klasyki orientalnej oraz do wyboru-folklor lub modern arabski
Egzaminy poprawkowe, w razie niepowodzenia, zarówno dla cz. pisemnej jak i praktycznej są ustalane na terminy powakacyjne. Cena przystąpienia do każdej poprawki: 100 zł

Do czasu egzaminu nalezy równiez dostarczyc dziennik praktyk instruktorskich zaliczonych w wybanej szkole tańca (30 godz).-szczegóły podajemy na pierwszym zjeździe.
WAŻNE KURS będzie miał specjalizaję -taniec arabski!  Jedyny taki w Polsce! Dodatkowo możliwość uzyskania certyfikacji najważniejszej na świecie organizacji tanecznej: CID UNESCO!
Zapraszamy. Dołącz do grona profesjonalistów !
Kazda absolwentka kursu znajdzie się w wykazie uprawnionych do nauczania tańca orientalnego : www.ozpbd.djamila.pl
 
zgłoszenia proszę nadsyłac na info[at]djamila.pl. Otrzymacie instrukcje dotyczące rezerwacji miejsc oraz listy dokumentów wymaganych na kurs.
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY SPECJALISTYCZNE RÓWNIEZ OSOBY SPOZA KURSU. Informacje o każdym z nich będą uzupełniane w osobnych wątkach ich dotyczących. Po pomyślnym zdaniu wszystkich części egzaminu stajecie się pełnoprawnymi instruktorami
 
zapisy nawarsztaty są ważne tylko i wyłącznie po opłaceniu zaliczki.Brak wpłaty do 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia jest równożnaczne z anulowaniem zapisu.Dane do wpłat oraz instrukcje otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia
 

terminy zjazdów:

6-7 stycznia- zjazd ogólny  i zjazd specjalistyczny (Djamila) - start o godz.13 w sobotę w Strefie Fitness w Centrum Handlowym E.Leclerc ul.Zana

22-25 marca 2018 - Orient Addicts Festival

(rezerwacja noclegów zgodnie z zasadami festiwalu www.orient-addicts.djamila.pl)
31sierpnia-2 września -zjazd ogólny
12-13 stycznia 2019 -zjazd specjalistyczny Azad Kaan

W przypadku nieodbycia się festiwalu lub konwencji zostaną zorganizowane warsztaty zastępcze, celem uzupełnienia puli godzin.

Egzamin: 23 lutego, godz.10

koszty: nowa niższa cena 3150 zł (!)

dodatkowo: opłata za egzamin, legitymację i wpis do rejestru instruktorów: 100 zł
koszty organizacyjne:200 zł

Formy rozliczeń:

1.
Opłata jednorazowa: 3450- zniżka 100 zł za płatnosc jednorazową=3350

2.

Opłata w 2 ratach: 3450 zł (po 50% lub 1000 zł zaliczka i doplata pozostałej kwoty najpoźniej do tygodnia przed rozpoczęciem kursu)

3.

Opłata w 4 ratach (za dopłatą 100 zł)
1-sza 1000zł wraz z zapisem (nie później niż 15 grudnia)
2. 1000 zł
3. 1000 zł
4. 550zł (150za kurs, plus 200 zł opłaty organizacyjne, 100 zł egzamin oraz 100 zł koszt rat)

 

Cena kursu obowiązuje w przypadku opłacenia całości kwot lub 1 raty  do 15 listopada. Po tym terminie obowiązuje dopłata 200 zł

W przypadku rat: należy mieć uregulowaną płatność dwóch rat przed pierwszym zjazdem, 3 rat przed drugim zjazdem itd...

 

UWAGA!!! W CENIE KURSU zapewniony jest nocleg na zjazdy w Lublinie